Factory 69 là xí nghiệp có diện tích to nhất của Sea Minh Hải. Nó tọa lạc trên diện tích hơn 2,2 Ha và gồm vài phân xưởng độc lập, có kho lạnh riêng cho từng phân xưởng. Ngoài ra xí nghiệp còn có kho lạnh tập trung 500 tấn thành phẩm.

Tọa độ của xí nghiệp là 9°17'47.15"B và 105°41'36.69"Đ, xuống quá đường vào TP. Bạc Liêu một ít trên hướng về Cà Mau..

Vài số liệu về xí nghiệp:

Địa chỉ: km 2185, Trà Kha, P. 8, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Phone: 84-781-3822390 Fax: 84-781-3822030

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Liên hệ: B. Lâm Kim Hai (Cell phone: 0918124873)
Tổng diện tích xí nghiệp : 22,000 m2

Xí nghiệp F69 gồm 3 phân xưởng với mã nhà máy riêng. Các phân xưởng này là:


PHÂN XƯỞNG I: (WORKSHOP I SEAPRODEX MINH HẢI)
AREA: 3,225 m2 (60x 53.75m )
Mã nhà máy: DL 374
FDA Số đăng ký FDA: 16339578922 (đăng ký ngày 11/7/ 2005)
Năng suất chế biến ngày: 15 m/t

PHÂN XƯỞNG II (hiện tạm ngưng sản xuất)
DIỆN TÍCH: 860 m2
Mã: DL 160
Công suất ngày (tôm và sushi): 4,500,000 con /tháng

PHÂN XƯỞNG III: (TRA KHA SEAFOOD PROCESSING FACTORY (F69)
Diện tích: 2.421 m2 (48,4 x 70,7 m)
CODE: DL 204 (E3 D(04)532098 RM/agm; 28/07/2004)
Mã số đăng ký FDA: 11295221714 (đăng ký 3/11/ 2003)
Công suất chế biến ngày: 15 m/t (thành phẩm)
 

XEM F69 TRÊN BẢN ĐỒ GOOGLEMAP

XÍ NGHIỆP F. 69

  • fac69fac69