CHỨNG NHẬN

Các chứng nhận về chất lượng thực phẩm và quản lý an toàn là những minh chứng mạnh mẽ đối với cam kết của chúng tôi nhằm đẩy mạnh chất lượng và an toàn thực phẩm được chế biến và cung cấp bởi các nhà máy của chúng tôi.

Các chứng nhận có thể là những yêu cầu quan trọng của một số khách hàng hay hệ thống cung cấp. Các xí nghiệp của SMH đã được cấp các chứng nhận đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và minh chứng được các hệ thống quản lý chất lượng thực sự được thường xuyên duy trì.

Với thị trường rộng lớn về mặt địa lý trãi rộng như Bắc Mỹ, Nhật Bản, EU, Úc, và mỗi thị trường lại có những yêu cầu riêng về hệ thống chất lượng/ chứng nhận của nó, Sea Minh Hải phải nỗ lực tốt nhất nhằm đáp ứng được các yêu cầu rất khác nhau này.

 • P10318 seamhChứng nhận BAP - nhà máy
 • F69_ISO_9001Chứng nhận ISO- F69
 • F10387_seamh_farmChứng nhận BAP- vuông tôm
 • fos_btChứng nhận Friend of the Sea - sú
 
 • fos_whiteChứng nhận Friend of the Sea- thẻ Vannamei
 • HACCP CERTIFICATION DL713HACCP CERTIFICATION DL713
 • HACCP CERTIFICATION DL374HACCP CERTIFICATION DL374
 • HACCP CERTIFICATION DL204HACCP CERTIFICATION DL204
 
 • HACCP CERTIFICATION DL78HACCP CERTIFICATION DL78
 • HACCP CERTIFICATION DL78-2HACCP CERTIFICATION DL78-2
 • HACCP CERTIFICATION DL78HACCP CERTIFICATION DL78
 • HACCP CERTIFICATION DL78-2HACCP CERTIFICATION DL78-2