Ngày 8/10 Sea Minh Hải đã phát hành thông báo đến cổ đông về kế hoạch chi cổ tức đợt 1 năm 2012.

Đợt chi cổ tức này cổ đông công ty sẽ được nhận cổ tức bằng 10% mệnh giá cho mỗi cổ phiếu sở hữu (1.000 đ/ cổ phiếu) cho cổ đông chốt tại ngày 19/10/2012 và sẽ chi từ ngày 22/10/2012 đến hết ngày 16/11/2012.

Cổ tức sẽ được chi bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc qua dịch vụ chuyển tiền của bưu điện. Trường hơp cổ đông muốn chuyển qua ngân hàng hay bưu điện, cần điền thông tin yêu cầu vào phiều yêu cầu thích hợp và gửi cho công ty.

Thông báo, phiếu yêu cầu chuyển khoản, chuyển bằng bưu điện đều có tải về tại đây.

Ngày 2/10/2012, Công Ty CPTS Minh Hải đã nhận được quyết định chính thức của UBCK Nhà Nước chấp nhận kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 56 tỉ đồng lên 81 tỉ đồng.

Quyết định mang số 45/GCN-CKNN của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước được ký ngày 28/9/2012 được ký bởi Ô. Vũ Bằng, CT UBCK Nhà Nước.

Quyết định chấp thuận tổng số cổ phiếu phát hành thêm là 2.500.000 CP (gồm 1.100.000 CP thưởng cho CĐ hiện hữu của Công ty và 1.400.000 CP chào bán ra công chúng) để tăng vốn thêm 25 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ công ty lên 81 tỷ đồng. Thời gian để thực hiện lần tăng vốn này là 90 ngày kể từ ngày đăng ký chào bán có hiệu lực.

Các cổ đông của công ty cũng như những nhà đầu tư có thể tham khảo quyết định này tại đây. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập những thêm các thông tin về đợt tăng vốn này tại trang web của công ty để các cổ đông theo dõi thuận tiện.
 

SMH hôm nay thông báo kế hoạch ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 cho cổ đông công ty.

Các cổ đông sẽ được nhận k hoản tiền cổ tức bằng 10% giá trị theo mệnh giá cổ phiếu đang sở hữu, căn cứ vào danh sách ngày 5/4/2012. Cổ đông có thể nhận tiền mặt tại địa chỉ công ty (Km 2231, Láng Trâm, Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu), hoặc yêu cầu chuyển/ gửi bằng bưu điện hoặc ngân hàng từ 9/4/2012 đến 30/6/2012.

Vui lòng xem bảng thông báo cũng như các tài liệu liên quan tại mục Thông báo của website công ty.

FSMA (Luật hiện đại hóa An toàn thực phẩm) là luật mới được Tổng thống Obama ký ngày 4/1/2012, nhằm "cho phép FDA bảo vệ sức khỏe cộng đồng tốt hơn bằng cách đẩy mạnh hệ thống an toàn thực phẩm".  Nó tu chỉnh điều 415 của Luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang. Luật mới yêu cầu các nhà máy sản xuất thực phẩm, nội địa của Mỹ cũng như nước ngoài bán sản phẩm thực phẩm vào Mỹ phải đăng ký với FDA Hoa Kỳ. Điều đáng chú ý là thời gian đăng ký lại này bắt đầu  từ đầu tháng 10 này cho đến hết tháng 12 năm nay, và các năm chẵn sau này.

Có một bản FAQ (Các Câu Hỏi Thường Gặp) nhằm trả lời các thắc mắc của các xí nghiệp và tài liệu này có thể đọc tại website của FDA tại liên kết sau  http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm314178.htm.

Đối với  một nhà chế biến hàng thực phẩm có bán hàng đi Mỹ, điều quan trọng nhất là phải đăng ký lại xí nghiệp của mình mà theo luật mới này, cứ 2 năm chẵn phải gia hạn lại một lần. Thời gian gia hạn theo luật qui định là từ 1/10 đến 31/12 vào những năm chẵn, và bắt đầu từ năm 2012. Điều này có nghĩa là trong năm nay mọi xí nghiệp chế biến thực phẩm đã đăng ký xuất hàng sang Mỹ và đã có mã số FDA cho xí nghiệp cũng phải đăng ký lại.

Dưới đây xin trích một số câu hỏi quan trọng trong bản FAQ này.

C.3.1 Khi nào xí nghiệp cần phải bắt đầu đăng ký lại nếu như phải đăng ký với FDA theo điều §415 của FDCA?

FSMA đã tu chỉnh điều khoản §415  của FDCA để các xí nghiệp cần đăng ký phải đăng ký lại mỗi 2 năm, trong khoảng thời gian từ 1/10 đến 31/12 vào năm chẵn. Áp dụng đầu tiên vào tháng 10-12 / 2012.

[Khoản đăng lý lại này là điểm quan trọng nhất như nói ở trên].

IC.3.3 Cấp thẩm quyền nào được treo đăng ký của 1 xí nghiệp?
Điều 415(b) của Luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm bản tu chỉnh theo Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm, Điều 1, Khoản 102, lần đầu tiên cho quyền FDA treo quyền đăng ký của 1 xí nghiệp theo mục 415 trong vài hoàn cảnh liên quan đến chế tạo, đóng gói, nhận, giữ bởi 1 xí nghiệp đăgn ký nào có khả năng gây hậu quả xấu nghiệm trọng cho sức khỏe hoặc gây ra chết chóc cho con người hay súc vật. Trước đây FDA không có qui trình treo đăng ký xí nghiệp thực phẩm trong trường hợp như thế.

[Quyền mới này của FDA có thể thực thi khi một xí nghiệp đăng ký, là treo đăng ký đó dựa trên thông tin về xí nghiệp này].

IC.3.6 Ảnh hưởng của việc treo đăng ký này là gì?
Nếu việc đăng ký của 1 xí nghiệp bị treo, không ai được xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ, chào để xuất/ nhập vào Hoa Kỳ, hoặc bằng cách nào đó đưa hàng vào liên bang hay trong bang để bán tại Hoa Kỳ đối với xí nghiệp đó. Quyền quan trọng này giúp FDA đảm bảo thêm sự an toàn và an ninh của nguồn cung thực phẩm cho đất nước chúng ta.

[Khi bị treo đương nhiên xí nghiệp đó k hông có quyền mua bán hàng vào Hoa Kỳ]

IC.3.12 Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm có yêu cầu xí nghiệp thực phẩm cung cấp thêm thông tin để xí nghiệp đăng lý lấy mã số đăng ký xí nghiệp không?
Có. Mục 102 của luật FSMA tu chỉnh, khoản 415(a)(2) của Luật Thực phẩm, Dược Phẩm và Mỹ phẩm liên bang yêu cầu các xí nghiệp thực phẩm cung cấp bản đăng ký có thêm thông tin. Đặc biệt đăng ký này yêu cầu phải có địa chỉ email cho người liên hệ của xí nghiệp, đối với xí nghiệp nước ngoài, địa chỉ email của người đại diện tại Hoa Kỳ cho xí nghiệp, và một đảm bảo là FDA sẽ được phép kiểm tra xí nghiệp vào những thời gian và theo cách cho phép bởi Luật FD&C (Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm). Ngoài ra, nếu FDA thấy cần thiết, thì đăng ký phải có thông tin liên quan đến các loại thực phẩm thích hợp theo FDA, cho thực phẩm được chế tạo, đóng gói hay lưu giữ tại xí nghiệp đăng ký.

[Trước đây những khoản này có thể để trống, nay phải đầy đủ, và phải có cam kết FDA sẽ được quyền kiểm tra xí nghiệp theo yêu cầu của họ]

IC.3.13 Các xí nghiệp thực phẩm đã đăng ký rồi với FDA ở mục 415 của luật FD&C có phải gia hạn lại đăng ký đó trong thời gian gia hạn lại 1/10 đến 31/12/2012 không?
Có. Mọi xí nghiệp được yêu cầu phải đăng ký lại trong thời gian bắt đầu từ 1/10 và kết thúc 31/12 năm chẵn. Lần đăng ký lại đầu tiên tổ chức từ 1/10/ đến 31/12/2012. Người đăng ký được yêu cầu gửi đăng ký cho FDA các thông tin mới thêm ở mục 102 của FSMA. Do yêu cầu mới và hướng dẫn có hiệu lực liên quan đến gia hạn đăng ký xí nghiệp, FDA sẽ đăng tải thông tin lên trang web FSMA này. Để có thêm thông tin xin thăm trang web Đăng ký xí nghiệp của FDA.

[Đoạn này khẳng định đối với xí nghiệp đã đăng ký cũng phải gia hạn lại theo luật mới này.]

Trên đây là những thông tin quan trọng để đăng ký lại xí nghiệp của bạn với FDA năm nay. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đăng ký đúng thời gian qui định!