Ngành thủy sản đã trãi qua một năm 2013 đầy biến động và nhiều khó khăn.

Dịch EMS đã diễn ra nặng nề cho ngành nuôi tôm của nước dẫn đầu về thẻ Vannamei là Thái Lan, làm sản lượng bị sụt giảm gần ½ sản lượng tôm của nước này. Sự thiếu hụt này tác động trực tiếp đến các thị trường tiêu thụ chính là Mỹ, Nhật và châu Âu, dẫn đến biến động giá cả chưa từng thấy trên thị trường tại các nước này và cả thế giới. Các hợp đồng đã ký của các khách hàng Mỹ, châu Âu và Nhật Bản với các nhà cung cấp không thực hiện được theo thời gian đã định, làm họ phải tìm nguồn cung từ nước khác để bù đắp vào chỗ thiếu, hoặc phải điều chỉnh lại giá mua vào để có được phần nào lượng hàng bị thiếu hụt. Dù vậy khó có thể bù được số lượng lớn của phần bị hụt bởi Thái là là gần 300.000 tấn! 

Do giá cả trên các thị trường lớn bị đảo lộn, cộng thêm những khó khăn riêng của ngành tôm tại thị trường Việt Nam như nạn đưa tạp chất vào tôm, hoặc thương lái TQ mua hàng bằng giá cả cao nhưng tiêu chuẩn chất lượng bị bỏ ngỏ, hay các khó khăn về vốn... nhiều nhà sản xuất Việt Nam lao đao, thậm chí phải phá sản. Công ty Sea Minh Hải đã vượt qua vô vàn khó khăn trong năm 2013 và có được những kết quả nhất định như thấy trong các báo cáo tại ĐHCĐ thường niên 2014 tổ chức hồi đầu tháng 4, 2014.

Quý I/ 2014 nhiều dấu hiệu tích cực

Công ty đã có số liệu sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh I/ 2014 với số liệu hết sức tích cực. Dưới đây là vài tóm tắt chính về hai mặt chính của hoạt động công ty là số liệu về sản xuất và số liệu về kinh doanh.

Sản xuất

Thời gian Sản lượng (tấn) Trong đó: Tôm sú Tôm thẻ
Q1- 2014 1.112 226 886
Q1- 2013 618 332 286
% thay đổi 79,93 -31,93  

Xuất khẩu

Thời gian Sản lượng (tấn) Trong đó: Tôm sú Tôm thẻ
Q1- 2014 959 253 706
Q1- 2013 595 337 258
% thay đổi 61,18 -24,93 173,64 

 

Các số liệu chế biến và xuất khẩu trên cho thấy hai điểm nổi bật:

1. Sản lượng QI - 2014 thay đổi theo chiều  hướng tích cực: đã tăng sản lượng đến gần 80% so sản lượng đã sản xuất cùng kỳ năm trước.

Thường thì QI hàng năm là thời gian có sản lượng sản xuất thấp nhất trong năm, vì là thời điểm sau vụ thu hoạch cuối năm, đầu mùa nắng đa số hoạt động nuôi trồng tạm ngưng để cải tạo ao, hoặc người dân ngại thả vì nắng nóng, nước ít tôm dễ bị bệnh và hao hụt nhiều.

2. Tỉ lệ tôm thẻ tiếp tục theo xu hướng thay thế sú, như đã được thống kê bởi số liệu của VASEP hồi giữa năm 2013. Xu hướng này vẫn còn tiếp tục trong năm 2014.

Lợi nhuận sau thuế Q1/2014 tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ

Doanh thu thuần quý 1/2014 đạt 303,48 tỷ đồng, tăng 110,7% so cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 13,64 tỷ đồng, tăng 53,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ các khoản chi phí vẫn tiếp tục tăng nhẹ, chi phí bán hàng tăng gần 9%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13% so với cùng kỳ quý I/2013. Riêng chi phí tài chính đã giảm gần 58% so với Q1/2013, chủ yếu là lãi vay ngân hàng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí liên quan, lãi sau thuế của Công ty đạt 3,18 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Năm 2014 Công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.370 tỷ, lợi nhuận sau thuế 14 tỷ đồng. Tính hết Q1/2014 công ty đã hoàn thành 22,15% kế hoạch doanh thu và 22,71% kế hoạch lợi nhuận năm 2014.

BẢNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH (đơn vị: tỷ đồng)

Chỉ Tiêu QI-2015 QI-2013 Thay đổi (%)
Doanh thu thuần 303,48 144,01 110,73
Giá vốn 289,84 135,13  
Tỷ trọng giá vốn/ DT (%) 95,51 93,83  
LN gộp 13,64 8,88 53,60
Chi phí tài chính 0,90 2,14 -57,94
Chi phí bán hàng 6,32 5,80 8,96
Chi phí QL doanh nghiệp 3,12 2,76 13,04
LN trước thuế 3,78 1,16 225,86
LN sau thuế 3,18 1,07 297,20

Vào ngày 17/4/2014 máy chủ của site đã được cập nhật bởi công ty hosting do vậy site đã không phục vụ từ khoảng 1 giờ đến 4 giờ chiều (chỉ đối với site seaminhhai.com).

Site đã được đặt lại trực tuyến từ khoảng 4 giờ chiều.

Công ty dịch vụ hosting hoặc admin của website thường phải cập nhật phần mềm của hệ điều hành, của trình CMS hay thậm chí của chỉ một module khi cần phải nâng cấp lên phiên bản mới  hay áp dụng một bản vá lỗi để khắc phục một lỗi bảo mật nghiêm trọng nào đó vừa phát hiện. 

Tiếp theo thông báo về tổ chức ĐHCĐ 2014 đã gửi cho các Cổ đông của Công ty, chúng tôi xin đưa tiếp các tài liệu của Đại hội.

Các tài liệu mà cổ đông có thể tham khảo này gồm các tài liệu sau:

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị công ty

2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng năm 2014

3. Báo cáo tài chính 2013

4. Dự kiến Phân phối lợi nhuận và cổ tức 2013

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát

6. Thù lao HĐQT năm 2013 và dự kiến năm 2014 (sửa 28/3/2014)

7. Tờ trình giao dịch cổ phiếu trên UPCOM

Đây cũng là các tài liệu trong báo cáo chính thức được trình bày và thảo luận tại ĐHCĐ 2014.

Như kế hoạch đã định, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải đã được tổ chức đúng theo kế hoạch tại Hội trường Khu du lịch Hồ Nam (Bạc Liêu) sáng ngày 5/4/2014 và kết thúc trong buổi sáng. 

Các cổ đông, đại  biểu và khách mời đã tham dự buổi lễ, nghe các bản báo cáo, thảo luận và đi đến thống nhất cao với các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc Công ty, Ban Kiểm soát.

Chúng tôi xin đưa bản Nghị Quyết Đại Hội 2014 tại đây để các cổ đông dễ tham khảo.

 

Vài hình ảnh ĐHCĐ 2014 (5/4/2014)

Đại Hội Cổ Đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải sẽ được tổ chức sáng ngày 5 tháng 4 năm 2014 (7:45-12 giờ) tại Hội Trường Khu Du Lịch Hồ Nam, số 2 đường Trần Quang Diệu, Phường 1, TP. Bạc Liêu (Khu Địa Ốc).

Ngày 17 tháng 3 năm 2014 Công ty đã phát thư mời đến toàn thể Cổ đông của Công ty về tham dự Đại hội thường niên. Toàn bộ các thư mời, giấy ủy quyền tham dự Đại hội và chương trình Đại hội các cổ đông có thể tham khảo tại liên kết này.

Chúng tôi cũng xin bổ sung bản Báo Cáo Tài Chính (kiểm toán) 2013 để quý cổ đông tham khảo (cập nhật 20/3/2014).

Cũng như các đại hội thường niên các năm trước đây, các cổ đông sẽ được nghe các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, các báo cáo tài chính (kiểm toán), báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tình hình chi thù lao HĐQT, các tờ trình về phân chia cổ tức...

Chúng ta được biết tình hình chung của nền kinh tế đất nước cho năm 2013 là vô cùng khó khăn, và công ty cũng không nằm ngoài bối cảnh chung đó. Mặc dù vậy công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, hoạt động có lãi trong năm qua.

Ban Tổ chức Đại Hội Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải mong quí Đại biểu về tham dự Đại hội đầy đủ để nghe các báo cáo và đóng góp ý kiến để Đại hội có kết quả tốt đẹp.