Đại Hội Cổ Đông thường niên 2016 sẽ được Công Ty Cổ Phần Thủy sản Minh Hải tổ chức vào ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại Lầu 1, Nhà Khách Số 1, Đường Hùng Vương, TP. Bạc Liêu.

Thời gian làm việc dự kiến: từ 8:30 phút, dự kiến hết buổi sáng.

Quý cổ đông có thể xem thư mời, nội dung Đại hội và mẫu Giấy Ủy quyền trong tập tin kèm tại đây.

Vào ngày 12/8/2015 một tòa án ở LA đã tuyên án phạt kỷ lục đến 6 triệu USD cho công ty Bumble Bee trong vụ sơ xuất làm chết một công nhân của công ty này là ông Jose Melena vào ngày 11 tháng 11 năm 2012, khi người này đang làm việc trong nồi hấp. Ông đã bị kẹt bên trong một lò mà không ai hay biết, và bị đốt chết trong đó trong một vụ vi phạm an toàn tồi tệ từng được biết trong ngành cá ngừ đóng hộp này.

Bumble Bee Foods bị buộc phải trả cho gia đình Melana một triệu rưỡi USD; 750,000 USD cho quỹ bảo vệ môi trường, và 750,000 USD khác là án phí, tiền phạt các loại và buộc phải chi một khoảng khác là 3 triệu USD để thay đổi tất cả các nồi hấp để chúng vận hành không cần con người vào nồi.

Nói về tai nạn não lòng này, một thẩm phán nói, "Tôi đã ngồi xử kiện hơn 20 năm trời. Tôi đã xử hơn 40 vụ giết người, mà vụ này là vụ chết người tồi tệ nhất tôi từng xử và được thấy.. Tôi nghĩ nếu người nào đó phải chết, anh ta sẽ thích bị xử bắn hay đâm chết hơn là bị nấu chín từ từ trong lò hấp."

Chi tiết vụ án chết người tồi tệ này có thể đọc tại đây.

Melena bị kẹt và bị đun chết trong một nồi hấp thế này....

Hôm nay Sea Minh Hải đã ra thông báo cho cổ đông công ty về việc ứng cổ tức đợt 1/2015.

Theo thông báo thì cổ đông sẽ được lãnh cổ tức tương ứng 7% mệnh giá cổ phiếu (tức 700 đ/cp) từ ngày 14/10/2015 bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, hay qua dịch vụ chuyển phát của bưu điện (cổ đông được yêu cầu điền vào mẫu tương ứng kèm theo thông báo và gửi lại cho công ty). 

Nội dung đầy đủ của thông báo xin xem tại liên kết này.

?? ti?n cho c? ?ông công ty tham kh?o các tài li?u s? dùng t?i ??i H?i C? ?ông Th??ng Niên 2015 nh? chúng tôi ?ã thông báo, Ban T? Ch?c ?H xin ??ng t?i t?i các liên k?t d??i ?ây.

1. N?i dung ??i h?i

2. Báo cáo c?a Ban Ki?m Soát

3. Báo cáo tài chính 2014

4. Báo cáo TC 2014 (tóm t?t)

5. D? ki?n Phân ph?i LN- C? t?c

6. Thù lao H?QT

7. T? trình mua c? phi?u qu?

8. T? trình niêm y?t HNX

Chúng tôi c?ng s? ti?p t?c ??a các tài li?u liên quan ?? quý c? ?ông tham kh?o.